AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 24 Aprel 2019 - 08:47   
    “Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) analizinin aparılması üçün bioloji materialın götürülməsi, onun uçotu, saxlanılması, istifadəsi, verilməsi və məhv edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018