AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 20 Iyun 2022 - 14:01   
    “Qeydiyyatdan keçmiş yük agentlərinə və məlum yükgöndərənlərə sertifikat və fərdi kod nömrəsinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018