Ərazi


Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min km2, əhalisi 10.1 milyondur.

Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın şərq hissəsində, Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir.

Sərhədlərinin ümumi uzunluğu 3472 kilometrdir. Bunun 825 kilometri su sərhəddidir.

Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Şəki, Qəbələ, Lənkəran, Zaqatala, Quba, Mingəçevir, Xaçmaz, Şamaxı kimi iri şəhərləri var.

Dünyada ən böyük göl-Xəzər dənizinin sahəsi 400000 км², dərinliyi 1025 metrdir. Lakin Xəzərin ölçüsü və hidroloji xüsusiyyətləri onun dəniz adlandırılmasına imkan verir.

Ən yüksək dağ zirvəsi: Bazardüzü-4466 metr

Ən böyük çaylar: Kür (1515 km), Araz  (1072 km).