AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
     Mətbuat xidmətinin bülletenləri | 22 Fevral 2023 - 14:14   
  Sığortalıların təqdim etdiyi məlumatlar əsasında sığortaolunanların və sığortalıların uçotu, hesablanması, ödənilməsinə nəzarət və artıq ödənilmiş dövlət icbari şəxsi sığorta haqlarının qaytarılması qaydası təstiq edildi  


   Nazirlər Kabinetinin 62 №-li Qərarına dair İzah

  https://nk.gov.az/az/document/6808/

   

  Qərarda sığortalılar və sığortaolunanların sığortaçıda uçotu və uçot məlumatları,  sığortalıların və sığortaolunanların uçot məlumatlarında dəyişikliklərin aparılması, dövlət icbari şəxsi sığorta haqlarının məbləği, sığorta haqlarının hesablanması və sığortaçıya ödənilməsi, sığorta haqlarının sığortaçıya ödənilməsinə nəzarət, artıq ödənilmiş sığorta haqlarının qaytarılması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapmışdır.


   

     © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018