AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ


   Mətbuat xidmətinin bülletenləri

Nazirlər Kabinetinin 220 №li Qərarı üç dəyişikliyi nəzərdə tutur

25 Iyun 2020 - 19:58

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 119 nömrəli Qərarına dair - İZAH

01 Aprel 2020 - 21:12

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 115 nömrəli Qərarına dair - İZAH

01 Aprel 2020 - 21:08

“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük...

07 Mart 2020 - 17:33

“Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi Qaydası”nda sadələşdirmələri nəzərdə tutan 74 №li...

07 Mart 2020 - 17:30

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi...

26 Fevral 2020 - 20:56

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 62 və 63 nömrəli Qərarlarına dair - İZAH

26 Fevral 2020 - 20:49

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 45, 46, 47 və 48 №-li Qərarlarına dair – İZAH

17 Fevral 2020 - 20:21

NAZİRLƏR KABİNETİNİN AYLIQ İNFORMASİYA B Ü L L E T E N İ

11 Fevral 2020 - 19:31

Vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi metodologiyası və...

10 Fevral 2020 - 20:38

Körpələr və erkən yaşlı uşaqlar üçün qida və ekoloji təmiz qida məhsulları istehsalı və satışının tənzimlənməsini nəzərdə tutan 37 №li...

10 Fevral 2020 - 20:36

Sudan istifadə Qaydalarına dəyişiklik haqda 35 №li Qərara dair – İZAH

10 Fevral 2020 - 20:34


    © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018