AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

     QƏRARLAR | 13 Oktyabr 2018 - 10:19   
  “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə


   

   

  Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики

  от 10 октября 2018 года № 434

   

            Об утверждении «Правила заявления резидентами и нерезидентами наличной национальной валюты и ценных бумаг, выраженных в национальной валюте при вывозе из Азербайджанской Республики и ввозе в Азербайджанскую Республику».


   

     © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018