AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 07 Mart 2020 - 16:40   
    “Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi Qaydası”nın, “İxrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə Siyahısı”nın və “Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin baza məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli 401 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018