AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 11 Yanvar 2021 - 17:00   
    Dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018