AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 19 Fevral 2021 - 12:47   
    “Əlvan və qara metal tullantılarının qəbulu, uçotu, radiasiya və partlayış təhlükəsizliyi baxımından müayinədən keçirilməsi Qaydaları”nın və “Əlvan və qara metal tullantılarının əldə edilmə mənbəyinə dair Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018