AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 23 Sentyabr 2021 - 14:10   
    “Xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən məbləğlərin vergitutma məqsədləri üçün gəlirdən çıxılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018