AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

       QƏRARLAR | 04 Noyabr 2022 - 17:59   
    Torpağın dövlət ehtiyacları üçün alınması barədə     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018