AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ


  Səlahiyyətləri


  Maddə 119. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri

   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

  - Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;

  - Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir;

  - maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir;

  - dövlət iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;

  - dövlət sosial təminat proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;

  - nazirliklərə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, onların aktlarını ləğv edir;

  - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsələləri həll edir.


   

     © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018